Služby, které nabízíme

 

-> založení firmy nebo organizační složky včetně všech potřebných dokladů a dokumentů (zajištění notáře, úředních překladů, apod.),

-> zastoupení na živnostenském úřadu, finančním úřadu, obchodním rejstříku, apod.,

-> zpracování účetnictví nebo daňové evidence, včetně měsíčních potřebných účetních výstupů a přiznání (DPH, souhrnné hlášení DPH, výpisy z evidence - §92a zákona apod.), zpracování přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob,

-> účetní a daňové poradenství,

-> zpracování interních výstupů a sestav požadovaných managementem firmy (tzv. Reporty),

-> mzdová a personální agenda (zpracování a výpočet mezd, vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti, přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění,
zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu - zákonné pojištění, apod.)

-> poradenství v oblasti obchodního, živnostenského a pracovního práva,

-> zastupování na základě plné moci u státních a správních orgánů.